Jsou emoce rozdílem mezi lidskou inteligencí a umělou inteligencí?


Odpověď 1:

Je to část rozdílu, ale ne celý rozdíl. Rozdíl je v vědomí.

Lidstvo zažívá oddělení inteligence od vědomí. Stále více zjišťujeme, že jakýkoli úkol, který jsme schopni udělat, lze lépe provést pomocí algoritmu strojového učení, vzhledem k dostatečnému množství dat, složitosti modelu a času. Inteligence je objektivní úkol.

Emoce jsou spíše vědomými zážitky než objektivními jevy. Emoce jsou součástí subjektivně prožívaného vědomého duševního stavu a subjektivně prožívané smyslové informace. Pokud víme, věda neví, jak objektivně porovnat zkušenosti duševních stavů.

Dalo by se namítnout, že umělá inteligence může cítit „pseudoemoce“, protože model může spočítat akční pravděpodobnosti, které mohou odpovídat analogii s intuicí řízenou pocity. Ale protože tyto akční pravděpodobnosti jsou objektivními entitami, které jsou navenek pozorovatelné, nemůžeme říci, že jsou to emoce.