Barron se připravuje na zkoušku AP


Odpověď 1:

Záleží na tématu.

Přál bych si, abyste mohli říci, že Barronovy knihy nebo knihy jiných vydavatelů jsou vždy lepší, ale není tomu tak vždy.

Někdy je Barron lepší. Někdy je Princeton Review lepší. Někdy je lepší 5 kroků k 5.

Tento web používám k tomu, abych zjistil, které knihy jsou pro každý předmět nejlepší.

Hodně štěstí při testování AP!


Odpověď 2:

Osobně se mi líbí 5 kroků k 5 a Princeton Review. Princeton Review má na konci každé sekce s recenzemi kvízy a také velké rezervy na psaní poznámek, pokud jste si knihu koupili. Na druhou stranu je podle mého názoru mnohem snazší číst 5 kroků k 5. Oba mají na konci alespoň jeden celovečerní test. Hodně štěstí při studiu !!!