mixér, jak přesunout kameru k zobrazení


Odpověď 1:

Tlačítko Middle Mouse pro otáčení.

Shift + prostřední tlačítko myši k posouvání.

Ctrl + prostřední tlačítko myši pro přiblížení (podržením Ctrl + MMB, pohybem myši nahoru pro přiblížení a dolů pro oddálení). Případně můžete k přiblížení a oddálení použít kolečko myši.

Alt + prostřední tlačítko myši pro přepnutí na jeden z mnoha ortografických pohledů (podržením Ctrl + MMB, pohybem myši doleva, doprava, nahoru, dolů pro různé ortografické pohledy). Alternativně můžete použít číselné klávesy numerické klávesnice: 1 pro čelní pohled, Ctrl + 1 pro zadní pohled, 3 pro pravý pohled, Ctrl + 3 pro levý pohled, 7 pro horní pohled, Ctrl + 7 pro spodní pohled, 5 pro perspektivní pohled , 0 pro zobrazení kamery.

Numpad „.“ klávesa nebo Ctrl + Numpad „.“ tlačítko pro vycentrování pohledu na vybrané objekty.

Shift + C vycentruje pohled na všechny objekty na scéně.