cpp jak na kartu v tiskovém prohlášení


Odpověď 1:

Ahoj!

\ t v C označuje speciální znak karty, který je na klávesnici pomocí | <- & -> | symbol na něm.

například pro toto: - printf („I \ tam \ tDeepak.“);

Výsledek vytiskne: -

Já dopoledne Deepak.

(Poznámka: - Quora mi nedovoluje udávat vzdálenost od karet, takže musím psát takto.)

\ t může souviset s \ n, který se používá pro nový řádek.

například: - printf („I \ nam \ nDeepak.“);

Výsledek vytiskne: -

dopoledne

Deepak.

Doufám, že jste našli to, co jste hledali.

TC


Odpověď 2:

'\ T' se nazývá escape sekvence (znak), která představuje znak "tabulátoru" vaší klávesnice. Protože nemůžete psát „tab“ (kromě ponechání 4/8 mezer), používáme jej v programovacích jazycích, abychom řekli kompilátoru, aby při provádění kódu umístil znak tabulátoru na své místo.

„\ T“ nyní není exkluzivní pouze pro jazyk C, je to spíše obecný znak, který se používá v mnoha jazycích. Je to jako písmeno „A“, které nevylučuje pouze angličtinu, ale spíše symbol označující při čtení zvuk „aaa“, a proto se používá v mnoha jazycích (němčina, francouzština, španělština atd.).


Odpověď 3:

\ t odkazuje na vodorovný prostor jedné karty. \ N i \ t spadají do kategorie Escape sekvence v jazyce C a slouží k formátování výstupu programu.

\ n - označuje znak nového řádku.

\ t - označuje vodorovné znaky tabulátoru.


Odpověď 4:

Jedná se o příkaz dát 1 záložce prostor cokoli.

Pro ex-

Int a;

Int b;

a = 10; b = 20;

printf („a =% d \ tb =% d“, a, b);

O / str

a = 10 (jedna mezera na kartě) b = 20

Poznámka: o / pa = 10 a b = 20 jsou na stejném řádku a také je mezi nimi mezera na jedné kartě.


Odpověď 5:

\ t se používá k zadávání mezer v programování c. \ t vytiskne záložku, která je nedefinovatelným množstvím prostoru, který zarovná další část výstupu k vodorovné záložce na obrazovce

Například:

printf („AHOJ \ tQUORA.“);

Výstup: HELLO QUORA.


Odpověď 6:

\ T (a ne / t) je vodorovný znak tabulátoru (ASCII kód ​​9). Kolik mezer představuje, závisí na softwaru, který ji čte. Mnoho textových editorů představuje znak tabulátoru jako 8 mezer, ale je to konfigurovatelné.


Odpověď 7:

když chcete tisknout mezeru mezi dvěma posledně jmenovanými nebo typ slova „\ t“ a pro tisk nové věty nebo slova v dalším řádku použijte „\ n“.


Odpověď 8:

doufám, že to pomůže !!


Odpověď 9:

používá se k poskytnutí prostoru mezi dvěma řetězci. poskytuje 8 znaků.


Odpověď 10:

Jedná se o tabulkový prostor, karty jsou v každém počítači předdefinovány a počet mezer na kartě se liší od systému k systému, proto se obvykle doporučuje nepoužívat tabulkový prostor, pokud chcete, aby váš program běžel v různých systémech.


Odpověď 11:

\ t se používá k zadávání mezer mezi tabulkami mezi dvěma slovy nebo hodnotami.

Pak máme také \ n pro nový řádek. Vytiskne další slovo na nový řádek.