Úvěrové riziko: Jaký je rozdíl mezi bazilejskými (kapitálovými) modely vs modely se sníženou hodnotou?


Odpověď 1:

Tuto otázku lze interpretovat několika způsoby, ale model znehodnocení může být obecně definován jako model, který předpovídá nebo předpovídá „jinou než dočasnou“ ztrátu v ocenění daného portfolia cenných papírů. Toto je víceméně účetní koncepce, která ovlivňuje to, co se odráží jako reálná hodnota portfolia cenných papírů v rozvaze, a také to, co se odráží jako ztráty ve výkazu zisku a ztráty.

Modely Basel se používají k výpočtu nebo předpovídání kapitálových požadavků na produkt nebo třídu aktiv na základě určitého typu rizika. Vstupy do těchto modelů mohou zahrnovat informace, jako jsou poruchy. Nakonec je myšlenkou výpočtu podle Basel vyčíslit množství rizika, které podstupujete, a porovnat ho s množstvím kapitálu absorbujícího ztráty, který banka drží.

Z tohoto důvodu bude mít znehodnocení nebo ztráty ve vašem portfoliu přímý dopad na výpočet kapitálu, který má banka v držení.