spad 4 jak zapnout interceptor signálu


Odpověď 1:

Vzpomínám si, že jsem se s tímto problémem zabýval během svého prvního hraní hry Fallout 4. Tato část může být matoucí, zvláště pokud jste se doposud doposud nepořádali s mechaniky osídlení.

Uživatel na gamefaqs navrhl toto:

Použijte jeden vodič k propojení dvou ze tří velkých generátorů dohromady.
Umístěte velký silový pylon poblíž velkých generátorů.
Veďte drát z jednoho ze dvou propojených velkých generátorů k velkému silovému pylonu.
Připojte tento velký silový pylon k vysílači paprsků pomocí jediného drátu.
Umístěte druhý velký silový pylon blízko třetího velkého generátoru.
Veďte jeden drát ze třetího velkého generátoru do druhého velkého pylonu.
Připojte jeden vodič z druhého velkého pylonu napájení ke konzole.
Připojte jeden vodič z druhého velkého silového stožáru k parabole relé.
Veďte jeden vodič z konzoly do vysílače paprsků.
Nakonec veďte jeden drát z reléové paraboly do vysílače paprsků.

Opravte mě, pokud se mýlím, ale zdá se, že tento obrázek ukazuje všechno správně upravené.