Jak je třeba používat výrazy „impanel“ a „empanel“? Existuje rozdíl mezi těmito dvěma termíny?


Odpověď 1:

Empanel je americká forma britského anglického slova impanel. To je v podstatě jediný rozdíl.

Každý z nich je sloveso, které má vybírat nebo přidávat do panelu lidí, kteří berou v úvahu nebo nabízejí moudrost ohledně nějakého (obvykle veřejného) občanského problému / záležitosti (jako součást organizování - například pro konferenci), nebo k vytvoření poroty. chtěl dosáhnout rozhodnutí u soudu.

  • Starosta se rozhodl propracovat Poradní výbor předních pedagogů. Advokáti začali pracovat na impanlování poroty od loňského čtvrtka.