jak otočit o 2 body


Odpověď 1:

Široká ulice. Přitáhněte k protilehlému obrubníku přibližně v úhlu 45 nebo větším a zastavte. Zpět co nejblíže k půlkruhu. Pokud je pravé boční kolo dostatečně vzdálené od obrubníku, abyste do něj při tažení vpřed nezasáhli, odjeďte. To je obrat o dva body.

Ulice není dostatečně široká pro dvoubodovou zatáčku. Pokud je za vámi volná cesta, vraťte své auto k obrubníku přibližně v úhlu 45 stupňů a pokračujte výše uvedeným způsobem.