jak přidat moderátora do vašeho youtube kanálu


Odpověď 1:

Tvůrci videa z vás udělali moderátora svého kanálu. Jako moderátor nyní můžete odstraňovat nežádoucí komentáře z videí zveřejněných na tomto kanálu. Odebrané komentáře budou odeslány tvůrci ke kontrole. “ A kliknutím můžete zobrazit můj kanál. Další informace o moderování komentářů naleznete v centru nápovědy YouTube. Moderátor diskuse nebo moderátor debaty je osoba, jejíž rolí je vystupovat jako neutrální účastník debaty nebo diskuse, drží účastníky v časových limitech a snaží se jim zabránit, aby se odklonili od tématu otázek vznesených v debatě. Přejít na můj profil a najdete tam vše o materiálu ke zpeněžení YouTube ...


Odpověď 2:

Ahoj drahý, existují dva typy moderátorů.

  1. Moderátoři kanálu - Ten, koho jmenujete, aby spravoval vaše komentáře. Můžete dát oprávnění kontrolovat a schvalovat skutečné komentáře a mazat spamové komentáře a manipulovat s označeným komentářem.
  2. Nejlepší přispěvatelé na YouTube - YouTube jim dává právo hlásit podezřelé účty a nelegální obsah, aby byl YouTube čistý a hodný.