jak přidat heslo k wifi


Odpověď 1:

To do značné míry závisí na tom, jak vytváříte svou WiFi síť.

  • Pokud k vytvoření sítě WiFi používáte software na svém notebooku nebo stolním počítači, můžete jako součást konfiguračních parametrů sítě nastavit heslo pro síť zevnitř této aplikace.
  • Pokud k vytváření sítě WiFi používáte směrovač, musíte se přihlásit na webovou stránku pro správu a vytvořit heslo pro svou síť. To je obvykle podrobně vysvětleno v příručce ke směrovačům, proto vyhledejte model routeru online, vyhledejte příručku a přečtěte si ji.

Odpověď 2:

Vyhledejte Google typ routeru, který vlastníte, a vyhledejte výchozí uživatelské jméno, heslo a webovou stránku. Po nastavení routeru nezapomeňte kromě přidání hesla wifi změnit i heslo routeru. Také vám velmi doporučuji změnit ssid (název vaší wifi) na něco jiného. Při nastavování také nezapomeňte použít wpa2. Protokol WEP se směšně snadno prolomí.