jak přidat postranní panel do aplikace Word


Odpověď 1:

Chcete-li to provést, musíte mít obsah v textové oblasti („hlavní pole obsahu“ na stránce Wordpress nebo na stránce pro úpravy), aby byl strukturován, tak či onak. Nejjednodušší (a nejzřejmější) způsob, jak toho dosáhnout, je definování hierarchie stránek na základě stylů (podobně jako v textovém procesoru, jako je Microsoft Word nebo Google Docs):

Header 1: Title -> Header 2: Subtitle 1 -> Body text -> Header 2: Subtitle 2 -> -> Header 3: Sub-subtitle 1 -> -> Body text -> -> Header 3: Sub-subtitle 2 -> -> Základní text

atd…

Pokud máte takovou strukturu (snadno vytvořitelnou pomocí Wordpress WYSIWYG), můžete pomocí Javascript vygenerovat obsah takové stránky. Viz například:

Automatický obsah | Triky CSS

Existuje také mnoho bezplatných pluginů, které odvedly práci za vás

Snadný obsah

ale v úložišti doplňků Wordpress je jich mnohem více.


Odpověď 2:

Nejprve potřebujete šablonu, která podporuje boční lištu.

Na postranním panelu můžete použít widget, který obsahuje seznam příspěvků. Velmi podobně jako běžný (vertikální) navigační nástroj.

Pokud chcete jediný příspěvek, můžete v něm listovat. Pak potřebujete nástroj podobný výše uvedenému ALE 1. Vygeneruje se na příspěvek (každý příspěvek bude mít vlastní navigaci) 2. Odkazy budou kotevními odkazy na příspěvek 3. Příspěvek musí podporovat (obsahovat) tyto kotvící odkazy