jak sčítat a odčítat radiány


Odpověď 1:

Coterminal úhly jsou dva úhly, které používají stejné dva paprsky, ale různá měření. Vždy se budou lišit o +/- 360 stupňů (nebo +/- (2pi), pokud používají radiány).

Představte si, že bruslař, který stojí rovně, skočí do vzduchu a dopadne nalevo. Mohlo by to být otočení o 90 stupňů, nebo kdyby udělali úplnou revoluci plus, bylo by to otočení o 450 stupňů, kdyby bruslař udělal dvě plus otáčky, bylo by to otočení o 810 stupňů, nebo kdyby se bruslař otočil doprava místo nalevo, ale přesto přistálo obrácené doleva, bylo by to otočení o 270 stupňů, přidejte úplnou revoluci plus, napravo a vy byste měli otočení o -630.

Takže -630, -270, 90, 450, 810 atd. Jsou všechny koncové úhly


Odpověď 2:

Coterminal úhly podle definice jsou úhly se stejnou počáteční stranou a koncovou stranou, ale možná s různými rotacemi ... takže v závislosti na tom, jak se měří úhly, můžete najít míru úhlového coterminálu k danému úhlu buď přidat nebo odečíst 360 stupňů nebo 2pi od známý úhel.