jak přidat čárky k číslům v javě


Odpověď 1:

Typickým způsobem je použít NumberFormatter takto

NumberFormat.getInstance (). Format (num)

Co to udělá, je převést číslo na řetězcovou reprezentaci podle aktuálního národního prostředí. V USA bude mít formát 1 000, v Itálii 1 000, ve Francii 1 000.

Pokud se chcete držet 1000, můžete to udělat

NumberFormat.getInstance (Locale.US) .format (počet)

Odpověď 2:

Použijte třídu DecimalFormat, která je součástí Javy.

DecimalFormat selectedFormat = nový DecimalFormat ("#, ###"); dvojitá var = 1409756867; // chceme 1409756867 System.out.println (selectedFormat.format (var));var = 1000; // chceme 1 000 System.out.println (selectedFormat.format (var));

Výstup prvního tisku je 1 409 756 867.

Výstup pro druhý výtisk je 1 000.