jak přidat písma na snapchat


Odpověď 1:

Chcete-li na Snapchatu nebo na fotografiích na Snapchatu použít různá písma, stiskněte po pořízení snímku nebo úpravě fotografie ikonu T v pravém horním rohu. Nyní byste na klávesnici měli vidět řadu různých písem. Přejetím doprava nebo doleva vyberte požadované písmo.