jak přidat sql na vznešené


Odpověď 1:

Sublime Text je editor zdrojového kódu. Pokud tedy upravujete zdrojový kód, jedná se o nástroj pro danou úlohu.

SQL je databázový jazyk. Spuštění kódu SQL za účelem odkazu na databázi vám umožní databázi upravit.

Sublime Text můžete použít k úpravě kódu SQL, který používáte k interakci s databází. Nejprve však musí existovat databáze.

Záleží tedy na tom, co máte na mysli pod „generováním“. Pokud chcete naplnit prázdnou, ale existující databázi, pak ano; Sublime Text vám umožní definovat vstupy a volat kód SQL k vyplnění databáze. Pokud máte na mysli, aby Sublime Text vytvořil databázi, pak Ne; je to špatný nástroj pro práci.