jak přidat text a nechat ho zmizet na tiktoku


Odpověď 1:
  1. Po dokončení fotografování klepnutím na značku zaškrtnutí přejděte na obrazovku úprav.
  2. V dolní části nabídky klikněte na TEXT. Vaše klávesnice by se měla vyskakovat, abyste mohli psát zprávu. Můžete si vybrat řadu různých písem a barev a přesunout text kamkoli na obrazovku kliknutím a přetažením. Po dokončení textu klikněte na HOTOVO v pravém horním rohu
  3. Jakmile je text umístěn tam, kam chcete, klikněte na něj znovu a objeví se další nabídka. Vyberte „nastavit dobu trvání“.
  4. Ve spodní části obrazovky se zobrazí červená časová osa. Přetáhněte přehrávací hlavu na čas ve videu, ve kterém se má text zobrazit. Když je požadovaný čas zvýrazněn červeně, klikněte na značku zaškrtnutí vpravo dole.

Odpověď 2:

Pokud napíšete text a kliknete na něj, měl by mít nastavený čas nebo něco podobného, ​​pak jej přetáhněte na dobu, po kterou se má zobrazit