jak přidat dvě hodnoty textového pole v html


Odpověď 1:

Hej, s použitím tohoto kódu ……

 • Nejprve navrhneme dvě textová pole pomocí HTML skriptu s názvem atributu s
 • (hodnota = „Fnum“ pro první textové pole)

  a

  (hodnota = „Snum“ pro druhé textové pole).

  Tlačítko Odeslat s (name = Přidat).

  • když spustíme program, použije se logika, která je definována uvnitř skriptu PHP, $ _ POST []
  • shromažďovat hodnoty z formuláře. ukládá hodnotu do proměnných ($ x, $ y).

   Chceme ale ukázat součet uvnitř textového pole. k tomu definujeme textové pole uvnitř

   Výraz „echo“ s (hodnota = „$ suma“).

   $ x = $ _ POST ['fnum'];

   $ y = $ _ POST ['snum'];

   if (isset ($ _ POST ['add'])))

   {

   $ součet = $ x + $ y;

   echo "Výsledek: ";

   }

   ?>

   Zadejte první číslo


   Zadejte druhé čísloOdpověď 2:

Předpokládám, že chcete vytvořit více textových polí v html pomocí Php.

K tomu můžete použít příkaz echo uvnitř smyčky.

Např:

pro ($ i = 0; $ i <10; $ i ++) {ozvěna ' ';}?>