jak přidělit šířku pásma


Odpověď 1:

Přihlaste se k routeru vyhledáním jeho adresy IP v příkazovém řádku. Takže otevřete příkazový řádek a spusťte ipconfig. Poté najděte síťový adaptér, který používáte k připojení k routeru, měl by to být bezdrátový adaptér nebo ethernetový adaptér. IP adresu routeru najdete vedle textu „výchozí brána“. Zkopírujte a vložte adresu do routeru a stiskněte klávesu Enter. Uživatelské jméno a heslo najdete na samotném routeru. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla. Pokud vaše přihlašovací údaje nefungují, můžete router resetovat stisknutím tlačítka reset na routeru. Pokud jste se mohli přihlásit, podívejte se na nastavení QoS (Quality of Service) nebo něco jako 'prioritizace médií'. Vyzkoušejte nastavení na vlastní riziko.


Odpověď 2:

V každém případě vyzkoušejte metody QoS, pokud to router má, může to ovlivnit další výkon, může také upřednostňovat to, co považuje za streamování.

Pokud chcete všechny dusit, vynuťte jej na 802.11b, což je pomalejší standard.

Můžete také použít pomalejší uplink, 100 Mb / s nebo dokonce 10 Mb / s.

Pokud chcete pro některé uživatele absolutní prioritu, použijte pro ně samostatný přístupový bod.