jak odpovědět, projděte mě DCF


Odpověď 1:

Za předpokladu, že již víte, jak DCF funguje (Macabacus.com), hlavní rozdíly jsou vaše předpokládané peněžní toky (které můžete pomocí Google „předpovídat zlatý důl ve zlatě“) a odpisy / amortizace.

Těžařské a dřevařské společnosti mají jiný termín pro „odpisy“, což je něco jako alokace využití (vyčerpání zdrojů).

Existuje také úprava očekávaného výstupu. Např. V roce 0 je očekávaný výstup a každý rok se zvyšuje / snižuje v závislosti na výstupu.

Také v typickém DCF v 5. roce (nebo v loňském roce) máte faktor, který odhaduje budoucí peněžní toky do infiniti. Zlatý důl to nebude mít, protože existuje limit těžby.

Pokud zde nedostanete lepší odpověď, navštivte WSO. Tito kluci jsou hardcore a jsem si jistý, že na IB najdete analytika Metals & Mining, který umí kroužit kolem uvažování a různých nuancí.