jak uspořádat iontový poloměr izoelektrických atomů


Odpověď 1:

Použijte stejné staré trendy velikostí prvků, jak přidáváte / odečítáte, nicméně mnoho elektronů od původního prvku podle jeho iontového vzorce.

Atomová velikost se zvětšuje u stolu a napříč zprava doleva (oba trendy odpovídají elektronegativitě).

V tomto případě: S2- = stejná velikost jako Argon O2- = stejná velikost jako Neon Na + = stejná velikost jako Neon F- = stejná velikost jako Neon Mg2 + = stejná velikost jako Neon

Argon je větší než Neon kvůli prvnímu trendu, který jsem zmínil. Sooo podle velikosti: O2- = Na + = F- = Mg2 +

Tento problém mi také připadá velmi známý (nebo můj mozek možná jen ztrácí). Používáte náhodou knihu Silberberg pro Gen Chem?