jak se řekne gauč ve španělštině


Odpověď 1:

Ahoj. Como esta, mijo? Te portas bien? Esta creciendo, papasito. (Hej, jak se máš, synu? Jsi dobrý? Vyrůstáš, tati)

Psst, mijo. Žádné květiny. Ven aqui, mijo. Odvětrejte bez květů. Escucha a tu papi. (Pst, synu, neplač. Pojď sem, synu. Pojď sem, neplač. Poslouchej svého otce.

Mijo. Ne, es malo. Es el cuco. Te va a pegar. El cuco, mijo. Quiere pegarle a tu mami. Vente, papasito. (Synu, ne. Je špatný. Je to boogeyman. Udeří tě. Boogeyman, synu. Chce porazit tvou matku. Pojď sem, tati)


Odpověď 2:

A. La muerte es segura, la vida no - smrt je jistá, že život není

B. Para proteger a las ovejas hay que matar al lobo y sólo un lobo puede hacerlo

K ochraně ovcí musíte zabít vlka a to může udělat jen vlk

C. Ahora usamos ésto, el poder del cerebro. Nyní to používáme. Síla mozku

D. King Kong není ve srovnání se mnou nic. King Kong Es Nada Comparado Conmigo

E. Otázkou není to, co víte, ale můžete to dokázat

La cuestión no es lo que sabes sino lo que puedes demostrar

F. Cuando matas a alguien en servicio, el muerto será tu esclavo en el más allá

Když někoho ve službě zabijete, mrtví budou vaším otrokem v posmrtném životě


Odpověď 3:

Cansao


Odpověď 4:

Con todooooo